Justice.md

 
 

                Problema privind accesul la justiție se impune a fi deosebit de actuală în legătură cu transformările de ordin social-economic. Reglementările internaţionale şi naţionale din acest domeniu prevăd un set de măsuri pentru a asigura securitatea şi libertatea persoanei în cadrul societăţii şi de a facilita interacţiunea între stat şi individ.  Potrivit constituţiei, justiţia se înfăptuieşte în numele legii, iar legea la rândul ei înseamnă ordine. Deci o lege bună - înseamnă o ordine bună. Astfel, pentru asigurarea transparenței a actului de justiție si informarea corectă si operativă a justițiabililor, a fost creată platforma respectivă. Aceasta fiind o nouă modalitate modernă și perfecționata de sporire a garanțiilor efective a persoanelor de către puterea judecatorească. Principiul independenței judecătorilor și supunerii lor numai legii are o importanță decisivă pentru asigurarea funcționării adecvate a unui stat democratic bazat pe drept și decurge din mai multe instrumente internaționale. Pentru a asigura o credibilitate sporită justiţiabililor este necesară sporirea transparenţei justiţiei, accesului la informare şi garantarea dreptului la apărare. Menirea paginii web este de a ridica nivelul de transparenţă şi a îmbunătăţi comunicarea cu publicul în instanţa noastră, iar în cele din urmă, contribuie la binele comun al societăţii. Cu acest prilej, vă îndemnăm să împărtășiți ideile și sugestiile Dvs cu privire la îmbunătățirea atît a paginii web cît și a activității Judecătoriei Florești

 


     
     
     
    map